چشم یاری

افکار و عقایدی از برای یک جستجوگر، به امید فهم بیشتر

چشم یاری

افکار و عقایدی از برای یک جستجوگر، به امید فهم بیشتر

چشم یاری

به نام خدا
سلام،
بنده ،"مهدی"، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار دانشگاه تبریز هستم.
ایده هایی دارم از برای خودم؛ چیز هایی در طول عمرم فهمیده ام؛ غلط یا درست! اما همواره دوست دارم بیشتر و بهتر بدانم و بفهمم. امیدوارم در این راه با نظراتتان کمکم کنید.
وبلاگ دومم هم برای طرح های گرافیکی و برنامه نویسی هایم است: http://mahdionnet.blog.ir

جنبش letter4u

به نام خدا

سلام،
بنده ،"مهدی"، دانشجوی IT دانشگاه تبریز هستم.

ایده هایی دارم از برای خودم؛ چیز هایی در طول عمرم فهمیده ام؛ غلط یا درست! اما همواره دوست دارم بیشتر و بهتر بدانم و بفهمم.
هر از گاهی بر اساس نیاز طرح هایی آماده می کنم و احیانا اگر پیش بیاید پروژه ی برنامه نویسی هم انجام می دهم.
تمام کار های بنده - البته اگر به درد بخورد - برای فعالیت های مذهبی رایگان است. می توانید طرح ها را در وبلاگ دومم http://mahdionnet.blog.ir طرح ها را ملاحظه کنید و برای دریافت آنها کامنت بگذارید